کسب ۱۵ رتبه قرآنی در مسابقات قرانی منطقه ۵ کشوری توسط اداره کل زندانهای قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم ،در اولین دوره مسابقات قرآنی ویژه کارکنان زن،سربازان وظیفه ومددجویان که در رشته های مختلف قرآنی که به میزبانی استان اصفهان برگزار گردید اداره کل زندانهای قم در گروه سربازان وظیفه ،سید رضا موسوی در رشته حفظ سوره منتخب مقام اول،مجید دستجردی رشته حفظ یک جزءمقام اول،یاسین تقدسی فرد رشته درک مفاهیم مقام اول ،جلال بشر نیا رشته اذان مقام اول ،حسین مهدوی رشته قرائت قرآن کریم مقام دوم،علیرضا انصاری رشته تفسیر نمازکسب مقام دوم راکسب نمودند.

همچنین در گروه کارکنان زن خانم طیبه گلابیان رشته حفظ سه جزءمقام اول،مرضیه معارف وند رشته ترتیل قرآن کریم مقام اول ،راضیه نفری رشته درک مفاهیم موفق به کسب مقام گردیدند.

درگروه مددجویان نیز تعدادشش نفراززندانیان در رشته های حفظ سه جزء،رشته اذان ،رشته قرائت قرآن کریم،رشته درک مفاهیم ،رشته پنج جزءورشته تفسیر نماز کسب مقام اول ودوم را کسب نمودند.

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*