مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: رسیدگی به وضعیت زندانیان تحت حمایت این نهاد مردمی بعد از ورود به زندان، فارغ از میزان بدهی بر حسب مدت حضور آن‌ها در حبس الویت‌بندی می‌شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم ، سید اسدالله جولایی مدیر عامل ستاد ...

ادامه مطلب »