معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری از فعالیت های اداره کل زندان های قم در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ نماز قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم سید صدرالدین موسوی معاون هماهنگی امور اقتصادی ...

ادامه مطلب »