مانور ضد شورش به منظور آمادگی کارکنان یگان حفاظت با حضور سرهنگ پاسدار احمد صادقی ضیاءفرمانده یگان حفاظت اداره کل زندانهای قم برگزارشد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای قم،به منظور آمادگی وتقویت کارکنان یگان حفاظت  )کارکنان ...

ادامه مطلب »